Der er ingen der dagligt arbejder med mennesker med uadreagerende adfærd, som psykisk syge, misbrugere eller demente der er i tvivl om de store og svære følger dette arbejde kan have. Desværre er det svært at dokumentere, da det ofte ikke bliver registreret, hverken på arbejdspladsen eller ved arbejdstilsynet.

På arbejdspladsen har mange indført ”kradseskemaer” som en måde at registrere og dokumentere den vold de ansatte bliver udsat for. Der er desværre ikke krav om en bestemt metode og derfor kan det være svært at udlede og sammenligne data. Nogle registrerer i de førnævnte ”kradseskemaer, andre igen i journaler eller i en dagbog. De to sidstnævnte løsninger giver ofte den udfordring, at det senere kan være nærmest umuligt at tilgå registreringen igen. Hvad angår ”kradseskemaer” er det ofte håndskrevne A4 ark der ”arkiveres” i en mappe eller en kasse. Udfordringen her er at de kan være meget svære at finde hvis behovet opstår, men denne metode gør dog at registreringen bliver på den pågældende arbejdsplads og burde kunne fremskaffes efter behov.

Indrapporteringerne er vigtige i de tilfælde, hvor længere tids oplevelser gør medarbejderne syge – f.eks. ved nedslidning eller ved udvikling af posttraumatisk stress på grund af voldsomme episoder. Her bruges indberetningerne til at dokumentere, at sygdommen rent faktisk skyldes arbejdet.
Ofte møder vi medarbejdere der giver udtryk for, at de sjældent eller aldrig laver en registrering efter at have været udsat for vold eller trusler på arbejdspladsen. Den mest gennemgående grund til dette er, at medarbejderne ikke føler registreringer bliver brugt til noget og at vold og trusler efterhånden er blevet så stor en del af hverdagen, at det ikke længere bliver betragtet som noget særligt.

Denne glidebane er farlig, og rammer ikke kun den enkelte medarbejder men også kollegaer og kulturen på arbejdspladsen.

Mørketallene på dette område er store, og selvom ingen er i tvivl om at udfordringerne på området er enorme, må vi med rette frygte, at udfordringerne rent faktisk er større end vi tror.
Dette bakkes op af formand for socialpædagogerne, Benny Andersen, der tidligere har udtalt følgende til Information.

»Der er et kæmpestort mørketal i den registreringspraksis, vi har. Det er ikke til at se, hvad der er hvad,« siger formand Benny Andersen.

Det kan få store følger for de ansatte, der arbejder med udadreagerende mennesker som psykisk syge, misbrugere eller demente, at Arbejdstilsynet ikke gør det muligt at anmelde, når en arbejdsulykke skyldes vold. Det betyder, at det efterfølgende er umuligt at se, om et hold i ryggen skyldes et fald på et glat gulv i et slagteri eller et skub fra en psykisk syg. Og det har store konsekvenser for de ansatte, der arbejder med sårbare mennesker. Her er volden en del af arbejdsdagen, og hvis de ansatte senere hen får varige mén, kan det blive yderst vanskeligt for dem at få anerkendt en erhvervssygdom. Sådan lyder kritikken fra Socialpædagogernes Landsforbund.

»Hvis det viser sig senere, at vedkommende får en skade af en slags, har vi ganske svært ved at påvise årsagen til det og dermed ved at rejse en sag,« siger han.

Hvis i er udfordret i samme grad på jeres arbejdsplads, så kontakt os og hør mere om hvordan vi i MPOWR kan hjælpe jer med at opnå et bedre arbejdsmiljø ved hjælp af ensrettet og nem registrering af vold, trusler og selvskade.