Hos MPOWR  arbejder vi gennem vores IT løsning AUVS (Arbejde Uden Vold & Selvskade) målrettet mod at nedbringe antallet af konflikter samt minimere omfanget af dem der stadig vil være der. Vi vil i det følgende forklare lidt om hvorfor vi mener AUVS kan hjælpe med dette og hvilke tiltag vi anbefaler der bør supplere brugen af løsningen.

Alle arbejdspladser, der er udfodret af vold og trusler, bør arbejde aktivt med at forbygge konflikter gennem erfaringer fra tidligere konflikter. Ved at se på tidligere hændelser kan vi opfange nogle af de tegn og mønstre som er med til at fortælle og forklare om hvad grunden er til at en konflikt opstår og udvikler sig.

Grundlæggende kan en konflikt kan opdeles i 3 dele: Før, under og efter konflikten. Vi starter bagfra og kigger først på ”efter konflikten”.

‘Efter konflikten’ er det tidspunkt hvor vi skal opsamle så meget viden som muligt for at undgå at komme i samme situation igen.
Det er her vi har mulighed for at opsamle data og registrere hændelsen samt være nysgerrige på hvad der var årsag til at episoden opstod. Disse faktorer sammenholdt er det vi skal bruge til at danne et overblik over hvad der var på færde samt bruge den opsamlede viden i ”før konflikten” som forebyggelse. AUVS løsningen gør det meget let at sikre en udførlig og ensartet registrering af hændelser.

‘Under konflikten’ skal vi bruge vores erfaringer og uddannelse til at beskytte os selv, borgeren samt andre der måtte være til stede bedst muligt. Ingen konflikter er behagelige, men med grundig uddannelse og deling af erfaringer kan langt de fleste konflikter håndteres på en skånsom og beskyttende måde. Her er det vigtigt at stole på os selv og de redskaber vi har med os. Hos MPOWR ved vi at mange finder det svært, og vi tilbyder derfor kurser i både konflikthåndtering og nænsom nødværge. Vi har instruktører med over 20 års erfaring og tilbyder kurser der bliver tilrettelagt lige netop jeres behov. Kontakt Christian Hvidberg på ch@verge.dk for at få mere information.

Til sidst skal vi kigge på ‘Før konflikten’ som vi deler op i to hovedpunkter, forberedelse og forebyggelse.

Forberedelse

At forberede sig på en ny konflikt handler om at tilegne sig de færdigheder som er relevante i forhold til hvad det er for en problematik man er udfordret af. Det kan være kommunikative redskaber eller fysiske redskaber i ”nænsomt nødværge” der er brug for når man står i den aktuelle konflikt.

Forberedelse handler dels om sund fornuft og om at lære af tidligere erfaringer. Når vi taler om sund fornuft, så kan det være tiltag som nedsætter riskoen for at personalet kommer til skade, som eks. at der bruges plastik kopper ved et møde, i stedet for porcelænskopper som slår noget hårdere, hvis de bliver kastet mod medarbejderen. Til møder kan man placere borgeren på modsatte side af bordet, og selv sætte sig tættest ved udgangen af lokalet, hvis der bliver brug for at forlade lokalet i tilfælde af at borgeren bliver udadreagerende under et møde.

Der kan tages mange forholdsregler baseret på tidligere erfaringer med andre borgere eller den aktuelle borger, og så handler det om at være på forkant – hele tiden være et skridt foran.

Forebyggelse

Hvis vi er gode til at få registeret alle hændelser, vil det være meget nemmere at forbygge udadreagerende adfærd. Registrering af tidligere hændelser kan være med til at give os et overblik og finde et mønster for hvorfor borgeren bliver udadreagerende. Her er AUVS løsningen uden sammenligning, da det giver en let registrering og analyse af borgerens adfærd, hvilket gør at vi kan finde ind til hvad der skal ændres i dagligdagen for at borgeren ikke bliver udadreagerende.

Ved at sammenligne forskellige parametre som tidspunkter, steder, personer, pligter, stress signaler m.m. kan vi få nogle indikatorer som er med til at fortælle hvad vi skal ændre i vores praksis for at minimere udadreagerende adfærd. Denne analyse, som AUVS gør helt automatisk, vil tage en medarbejder rigtigt mange timer at udfærdige uden en løsning som AUVS. Når vi så har fundet frem til hvad der evt. er på færde kan vi i AUVS lave en indsats og løbende holde øje med feedback, for at se om vi har ramt rigtigt eller om vi skal lave en justering.

For at høre mere om vores AUVS løsning, samt eventuelt booke en demonstration, kontakt Flemming Paasch på telefon 26 25 38 73 eller fp@verge.dk.

For at høre mere om vores kurser i konflikthåndtering og nænsom nødværge, kontakt Christian Hvidberg på telefon 20 88 86 86 eller ch@verge.dk.

“Det er op til os at ændre omgivelserne og vores tilgang til borgeren, vi kan ikke forlange at borgeren skal gør det for os”