AUVS – Arbejde Uden Vold og Selvskade

Let registrering af hændelser

AUVS-systemet tilbyder en hurtig og nem måde at registrere vold og trusler på arbejdspladsen, enten via mobiltelefonen eller direkte fra din computer eller tablet.

AUVS guider dig igennem nogle simple trin hvor du hurtigt og enkelt kan registrere en hændelse. Mobilen giver jer frihed til også at gøre det i eksempelvis opholdslokaler og ”ude af huset”.

Du kan altid nemt finde tidligere registreringer frem og du kan udskrive, gemme eller sende dem som en pdf-fil.

Når du møder ind på vagt giver AUVS et hurtigt overblik over de hændelser der er sket siden sidst, således alle altid er orienteret og ny medarbejdere eller vikarer nemt får et overblik.

AUVS sikrer at alle registreringer er sikkert gemt, således det altid er muligt at hente dokumentation i forhold til eksempelvis en arbejdsskade.

Endvidere kan AUVS være med til at dokumentere de udfordringer arbejdspladsen har overfor f.eks. ledere og bevilligende myndigheder.

Registreringen er vigtig i forhold til at påpege hyppigheden af voldelig og truende adfærd, men den skal samtidig føre til organisatorisk læring. Man analyserer, hvad der skete, for at kunne bruge denne analyse forebyggende.

Bedre analyse af hændelser

Når I har indsamlet data på hændelserne i en periode, giver AUVS mulighed for at få overblik over alle voldshændelser og trusler. Dette gør det nemmere at spotte de faktorer som er i spil, og endnu vigtigere, at forebygge mod nye hændelser.

I har mulighed for at søge på faktorer som eksempelvis bestemte borgere eller medarbejdere, specifikke lokaler eller udsatte tidsrum, således at I kan nå frem til identifikation af hvilke faktorer der udløser konflikter og voldshændelser. Først der bliver det muligt at forbygge.

Du kan få vist, udskrevet, gemt eller sendt alle relevante informationer som pdf-fil, så de kan bruges aktivt i samarbejdet med både borgeren selv, kollegaer, pårørende og andre samarbejdspartnere. En sikker måde at få overblik i forhold til hvor udfordret arbejdspladsen eller den enkelte medarbejder er.

Der er flere fordele ved en grundig analyse:

 • Ved at identificere de situationer, hvor der opstår vold, er det muligt at udvikle forebyggende strategier.

 • Ved at analysere de handlinger som personalet og den enkelte benytter sig af, er det muligt at udvikle alternative handlinger.

 • Ved at analysere de handlinger den enkelte gør efter en voldelig hændelse, er det muligt at udvikle rehabiliterende strategier.

Når der er indsamlet viden om voldstilfældenes art, årsager og dynamik er det muligt at implementere voldsforebyggende strategier. Det er kombinationen af viden og effektivt integrerende strategier, der kan danne grobund for en effektiv forebyggelse af vold.

Forebyg vold og trusler med indsatser

Når du ved hjælp af jeres registreringer og analyse har fået overblik over de udløsende faktorer for truende eller voldelig adfærd hos en borger giver AUVS mulighed for at igangsætte en indsats – en handling/løsning på udfordringen.

Indsatsen sikrer at alle medarbejdere arbejder med samme midler – mod samme mål.

Endvidere sikres borgerne at de mødes med samme tilgang fra personalet. Alle indsatser kan følges ved hjælp af kurver der viser om overgreb er faldende eller stigende.

Helt konkret er det i indsatsmodulet muligt at oprette indsatser for de enkelte borgere. Beskrivelser af hvad der lige nu arbejdes med i forhold til at begrænse konflikter og vold.

Ved hjælp af ”etiketter” kan du koble de enkelte indsatser sammen med kommende registreringer, således det bliver muligt at analysere om indsatsen giver den ønskede adfærdsændring hos borgeren.

Ligeledes sikrer indsatsmodulet at nye medarbejdere eller vikarer hurtigt bliver opmærksomme på og bekendt med de arbejdspunkter den enkelte har lige nu.

Det er selvfølgelig muligt at gå tilbage og se tidligere afsluttede indsatser og aktivere dem igen hvis det bliver nødvendigt. Således er der også mulighed for at dokumentere meget konkret hvilke tiltag der er forsøgt i forhold til den enkelte borger.

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen nøje gennemgår den måde man har håndteret og bearbejdet voldsepisoder på, og vurderer, om der er grund til at justere praksis, f.eks. ved at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange, vurdere procedurer ved vagtskifte, kompetenceudvikle bestemte personalegrupper mv.

Få indblik i medarbejdernes individuelle belastning

I AUVS har du som leder et stærkt værktøj til at skabe overblik over dine medarbejderes individuelle belastning overfor hændelser der involverer udadreagerende og selvskadende adfærd.

Du får statistisk information omkring medarbejderens egen vurdering af den personlige påvirkning for de registrerede hændelser tilknyttet medarbejderen – opdelt i fysisk aggression, psykisk aggression samt selvskadende adfærd.

Du får desuden en oversigt over de forskellige typer af trusler og vold medarbejderen har været udsat for samt typen af selvskadende adfærd medarbejderen har været vidne til.

AUVS giver dig et godt grundlag til at forebygge potentielle arbejdsskader i god tid inden de opstår.

Og AUVS hjælper dig også med at dokumentere opståede arbejdsskader pga. fysisk eller psykisk vold.

Få styr på vold og trusler på din arbejdsplads med AUVS

 • Nem og hurtig registrering
 • Mere ensartet og detaljeret registring
 • Registrer både fra computer, tablet og mobiltelefon
 • Find hurtigt gamle registreringer frem
 • Send registreringer til kollegaer eller samarbejdspartnere
 • Spot tendenser, gentagelser og mønstre
 • Få hurtigt overblik over det reelle antal hændelser
 • Opret indsatsområder på baggrund af analyser
 • Følg med i om indsatsen virker eller skal rettes til
 • Få overblik over medarbejderens fysiske og psykiske belastning
Kontakt Verge

Kom i gang med at forbedre arbejdsmiljøet nu!

Ring eller skriv til os og få en snak om jeres behov. I har mulighed for at få AUVS løsningen til afprøvning på jeres arbejdsplads i 30 dage uden beregning.
Kontakt Verge