Tryghed i mødet med udfordrerne adfærd

Arbejder du med mennesker som kan være udfordrende i deres adfærd?

Ønsker du at lære hvordan du kan forebygge og håndtere udfordrende adfærd?

Vi tilbyder praktiske kurser med fokus på mestringskompetence, samt software til registrering og analyse af hændelser.

Vi tager jeres sikkerhed alvorligt, og kan give jer faglig og etisk forsvarlig oplæring som vil gøre jer tryggere.

HVORFOR VÆLGE OS

 • Solid faglig forankring

 • Praksisnær undervisning

 • Nærmer os 100.000 tilfredse kursusdeltagere i Danmark, Norge og Estland

 • Gode referencer fra mange målgrupper

 • Erfaring siden 1992 med et stort antal målgrupper

 • Vores ansatte har formel kompetence og lang erfaring fra praksis

 • Kompetence til at udvikle og levere et program tilpasset jeres behov

VORES KURSER

Vi formidler kundskab og færdigheder tilpasset jeres hverdag. Oplæringen fokuserer på øget tryghed og mestring i mødet med udfordrende adfærd. Oplæringen er praktisk og der bliver givet individuel vejledning.

Vores kompetence er sammensat og udviklet over lang tid. Vore vigtigste fagområder omfatter:

 • Risikovurdering

 • Forebyggende tiltag

 • Juridisk forankring

 • Etisk refleksjon

 • Aggressionsforebyggende adfærd og kommunikation (AFAK)

 • Positiv personaleadfærd (PPA)

 • Terapeutisk arbejdsmetodik (TAM)

 • Personalesamarbejde

 • Fysisk intervention

 • Beskyttelse mod vold

De fleste af vores kurser er tilpasset forskellige målgrupper hvor de forskellige dele udvælges baseret på en behovsanalyse og vores erfaring. Disse kurser kalder vi basiskurser og har oftest en varighed på 1-3 dage.

De fleste af vores kurser bestilles og gennemføres lokalt hos vores kunder. Vi kortlægger og tilpasser oplæring til jeres behov og bidrager til kvalitetssikring i fremtiden. Læs mere om vores kurser her

Det siger vores kunder

Jeg oplevede, at vores medarbejdere i den grad havde brug for netop den praktisk/fysiske tilgang, som I kom med – og at de ikke blot lærte noget, som kan give dem en følelse af tryghed i hverdagen, de morede sig samtidig med hinanden – også på tværs af afdelinger – hvilket var dejligt at se.  Tusind tak for en begivenhedsrig eftermiddag 🙂 Flot og engageret indsats.
Anne Kirstine Lund MathisenAfdelingslederAOF Vendsyssel

AUVS – En unik softwareløsning til forbedret arbejdsmiljø

Let registering af hændelser

Du kan let registrere hændelser der involverer fysisk og psykisk vold samt selvskadende adfærd.

Let registering af hændelser

AUVS systemet gør det meget let at udføre en registrering af vold og trusler på arbejdspladsen, og giver et bedre billede af den reelle belastning af udadreagerende og selvskadende adfærd. Registrering kan foretages enten via mobiltelefonen eller gennem en web browser.

Bedre analyse af hændelser

Det unikke analysemodul skaber overblik over den store mængede data der indsamles igennem registrering af hændelser.

Bedre analyse af hændelser

Når I har indsamlet data på hændelserne over en periode, er det muligt at få overblik over alle voldshændelser og trusler. Dette gør det nemmere at spotte de faktorer som er i spil og endnu vigtigere, at forebygge mod nye hændelser.

Forebyg vold med indsatser

Igangsæt indsatser for at forebygge udfordringer med udadreagerende og selvskadende adfærd.

Forebyg vold med indsatser

Indsatsmodulet giver mulighed for at oprette indsatser for de enkelte borgere. Indsatser sikrer at alle medarbejdere arbejder med samme midler – mod samme mål. Alle indsatser kan følges ved hjælp af kurver der viser om overgreb er faldende eller stigende.

Få indblik i medarbejdernes individuelle belastning

Som leder kan du få detaljeret indblik i den fysiske og psykiske belastning af de enkelte medarbejdere.

Få indblik i medarbejdernes individuelle belastning

I AUVS har du som leder et stærkt værktøj til at skabe overblik over dine medarbejderes individuelle belastning overfor hændelser der involverer udadreagerende og selvskadende adfærd. Forebyg potentielle arbejdsskader og dokumentér opståede arbejdsskader pga. fysisk eller psykisk vold.

Grafisk præsentation af voldelig adfærd over tid

Udviklingen i voldelig adfærd vises grafisk for et brugerdefineret tidsinterval. Separat visning af psykisk og fysisk vold.

Grafisk præsentation af voldelig adfærd over tid

AUVS viser en grafisk præsentation af hvordan den voldelige adfærd udvikler sig over et specificeret tidsinterval – fysisk og psykisk vold vises separat. Udvikling i adfærden kan vises for hele organisationen, for en enkelt borger eller medarbejder, for et analyseresultat eller for en specifik indsats.

Håndtering af sikkerhed på flere niveauer

Sikker login, krypteret kommunikation samt reglementeret opbevaring af personfølsomme data.

Håndtering af sikkerhed på flere niveauer

AUVS er forberedt for integration med eksisterende systemer. Kommunikationen fra browser og mobil er krypteret. Opbevaring af personfølsomme data overholder Databeskyttelsesforordningen (GPDR). Rettigheder i AUVS er rolle-baseret.

“Hvert år bliver 160.000 private og offentlige ansatte udsat for vold på arbejdspladen.”
Kilde: FTF
“Vold på arbejdspladsen er stigende – fra 2,2% i 2000 til 6,1% i 2012. Og trusler fra 4,6% i 2000 til 9,2% i 2012.”
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
“Vold på arbejdspladserne koster det Danske samfund 1 milliard kroner om året i sygemeldinger.”
Kilde: FTF
“Der er flere sygedage på arbejdsplader som er udfordret af vold. I gennemsnit har hver ansat 3 sygedage mere end på arbejdspladser hvor der ikke er vold – ca. 50% højere end arbejdspladser uden vold.”
Kilde: FTF
“Der er alt for få af voldsepisoderne, der bliver indberettet og registreret.”
Kilde: Benny Andersen, Formand for Socialpædagogernes Landsforbund
“Registrering er en god måde at få styr på vold, og samtidig en metode til at lære af episoderne.”
Kilde: Bo Hejlskov Elvén, psykolog
“Arbejdspladsen er bedre rustet til at forebygge vold, hvis de voldelige episoder bliver registreret og undersøgt.”
Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø
“Voldsramte medarbejdere har dobbelt så meget stress som andre i samme faggruppe.”
Kilde: FTF
KONTAKT OS

Kom i gang med at forbedre arbejdsmiljøet nu!

I har mulighed for at få AUVS løsningen til afprøvning på jeres arbejdsplads i 30 dage uden beregning.

KONTAKT OS